Arne Evensen

Roller

1981: Økonomi leder (Ble fritatt sitt verv, p.g.a. arbeidsforhold)