Carl Caspersen

Roller

1912: varamedlem styret
1912: revisor
1913: Styreleder Odds Ballklubb