Ole-Erik Hansen

Roller

1973: Lagleder Odds Ballklubb
1980: Varamedlem styret Odds Ballklubb
1981: Styremedlem Odds Ballklubb
1982: Varamedlem styret
1983: Nestleder Odds Ballklubb
1985: Nestleder Odds Ballklubb
1986: Daglig leder Odds Ballklubb (50 %)
SIGNATUR
HISTORIKK

Ungdom: Eik Tønsberg og Odd - til Odd i 1956
1960-1963: Odd
1964-1966: Frigg
1967-1968: Chicago Mustangs, USA
1969-1974: Odd
1975-1975: Storm
1976-1976: Odd
Æresmedlem IF Odd
Styreleder IF Odd fra 1987