Knut Risdal Jacobsen

Roller

1959: Kasserer
HISTORIKK

I 1945 fikk han tillatelse til å ta Risdal som slektsnavn.