Om

Odds Digitale Museum har som ambisjon å samle tilgjengelig statistikk fra klubbens historie. Siden ble påbegynt sommeren 2016, og lansert før sesongen 2017. Ved lansering inneholder siden sesongene fra opprykket i 1999 og fram til i dag.

Primært omhandler innholdet Odds førstelag. Statistikk for Odd 2 og Odd 3 er lagt inn fra 2016.

Siden inneholder statistikk over sesonger, kamper og spillere.

Det er foretatt noen valg


Kilder som benyttes er tilgjengelige data og klubbens eget arkiv.

Morten Fleischer er redaktør for siden. Løsningen eies av Odds Ballklubb og utvikles av Protekt IT.