Ludvig Andreas Forvald

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
6 0 0 540 0 0 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
Pokalkamp 1 0 0 90 0 0 0
Privatkamp 5 0 0 450 0 0 0

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
SIGNATUR
HISTORIKK

Klubbens første formann 1894-1901 og 1909-1910.
Half: LUDVIG FORVALD fullt navn: Ludvig Andreas Forvald
Fotballens far i Odd. Han ble født i Skien 27.03.1873. Hans foreldre Bernt Mikael og Birgitte Kristine kom fra Bergen. Faren var først skomakermester i Porsgrunn før han ble pedell ved Skien Høiere Almenskole. Da bodde de i Skotlandsveg i Skien. Det var 8 søsken. Ludvig var nr 3.
Ludvig Forvald deltok, som de fleste i Odd på den tiden, i flere idretter. Fotball, turn, ski, friidrett og tennis. Han startet som turner, men det er fotball det handler om her. Han var initiativtaker til oppstarten av Odd fotball i 1894. Han var den første formann fram til 1901. Kaptein og spiller på laget i 1900. Formann også i 1909-10. På hans initiativ ble fotballkretsen stiftet i 1906 med han som selvskreven formann. Skrev heftet «Love og Regler» samt et bilag med tittelen «En omtale af Spillet».
På Skotfoss var han kontorsjef, bosatt i den store og flotte kontorsjefboligen, Forvaldboligen, sammen med sine ugifte søstre. Han har en gate oppkalt etter seg på Røråsen. Han bygde også bowling og tennisbane på Skotfoss. Crickettbane kom også, kalt «Kroketten». I 1916 startet han Skotfoss Turn & Idrettsforenings friidrettsgruppe og terrengløpet Forvaldløpet ble gjennomført under første verdenskrig og i mellomkrigstiden. Han stiftet også en tennisklubb på Skotfoss.
Ludvig Forvald døde i Oslo 08.07.1929 56 år gammel. Begravelsen 15.07 gikk fra Odds Turnhall og til Johannes kirkegård. Oddrane fulgte med til graven med Odds fane.
Artikkel i "Ætt og annet" nr 110 2020 av Liv Marie Skilbred Pettersen:
Ludvig Andreas Forvald –
kontorsjefen som var ualminnelig interessert i idrett og særlig fotball.
Ludvig Andreas Forvald ble født i Skien 27.03.1873. Han var nr. 4 i en søskenflokk på 8. Foreldrene hans var Bernt Mikael Forvald født 14.11.1835 i Bergen og Bergitte Kristine Grønlid født 1840 i Bergen (iflg. f.t. 1875). Faren Bernt Mikael var skomakermester i Porsgrunn i 1866. I 1875 var familien bosatt i Skotlandsv. i Skien, gård n. 450 eier var Ole Olsen Rørland. Da var han pedell i Skien v/Den høiere Almenskole. Han hørte til "Den apostoliske frie kristelige Menighet". I kirkebok for Skien står det når kona døde at hun var baptist, derfor er ingen av barna døpt. Det var 8 barn i familien, de 2 eldste f. i Porsgrunn, de andre 6 født i Skien:
1. Louise Bernthine f. 19.02.1866 i Porsgrunn, i 1910 var hun bestyrinne av Søstrene Francks eftf., Garn- og broderihandel i Telemarksgt., Skien, bosatt i 1910 i Kirkegt. Hun døde 31.03.1943.
2. Sofie Kristine f. 25.04 1868, hun var i 1910 husbestyrinne og bodde i samme hus som søsteren Louise Bernthine.
3. Anne Andrea f. 21.09.1870 g. m. Victor Emanuel Nicolaysen f. 13.06.1868 i Drammen. De fikk barna: Thorleif f. 24.12.1895, død 21.08.1975 og Lydia f. 02.06.1898, som bosatte seg i Oslo. Victor Emanuel Nicolaysen var kjøpmann og drev manufakturforretning, men I 1910 var han handelsfullmektig hos J.S. Ording. Familien var i 1900 bosatt i Snipetorpgt., og i 1910 samme sted som søstrene, i Kirkegt.
4. Ludvig Andreas
5. Rudolfine Magdalene f. 02.08.1876
6. Bergitte Kristine f. 25.06.1879. Hun var ekspeditrise i manufakturhandel i 1910, og 10 år senere var hun forretningskvinne med broderisøm som spesialitet. Hun var ugift, men bodde i 1920 på Skotfoss hos broren, der hun døde 10.08.1920.
7. Caroline Marie f. 08.05.1885, hun var tvilling med Bernt. Hun var g. m. Aastein Øhrn, han var ingeniør v/Hydro på Rjukan, og bosatt der. De var baptister. De fikk barna sønner, Stein Ludvig Forvald Øhrn f. 05.02.1921, døde 14.12.2005, gravl. i Tanum og Bernt F. Øhrn 07.02.1922 – 07.05. 1985, gravl. Oslo. Caroline ble kalt “Linken”. Hun døde under et besøk hos broren på Skotfoss 11.07.1925.
8. Jonas Bernt f. 08.05.1885, tvilling med Caroline Marie, døde 31.05.1885, bare 14 dgr. gammel.
Som vi ser var det 2 av de 8 søsknene som giftet seg. De andre forble ugifte.
Bildene som ikke er fra Skotfoss Historielags arkiv, er kopiert fra albumet til Rigmor Kopperud. Moren hennes f. i 1895 og var i tjeneste hos Forvald fra 1910 – 1922 da hun giftet seg. Hun var stuepike og hennes plikter var å fyre i alle ovnene om vinteren
Ludvig Forvald var ansatt v/Skotfoss bruk etter endt middelskoleeksamen og steg i gradene, først som korrespondent, så kontorsjef ved Skotfoss Bruk. På Skotfoss bodde han i en gedigen bolig, som i ettertiden har blitt kalt Forvaldboligen. Huset var bygd i 3 etg. Inklusiv kjelleretg. Der det var kjøkken med heis til spisestuen i 3. etg. Han har også fått en vei på Røråsen, Skotfoss oppkalt etter seg: Forvaldvn.
På Skotfoss bodde han sammen med 2 ugifte søstre, som levde sine siste år i Ladegården på Klosterøya.
Idrettsinteressert som han var, deltok han både i fotball, turn, ski, friidrett og tennis, og det var som turner i Odds Idrættsforening han startet. Han var initiativtager til stiftelsen av Odds ballklubb med underavd. for fotball 31. mars i 1894, og ble klubbens første formann fram til 1901, og senere i 1909 og 1910. Han ledet klubben gjennom de første vanskelige årene.
Et avisutklipp fra 1994 v/Arne Borgersen forteller: «Han var Odderen som alltid var beredt for nye krafttak. Han så klubben vokse seg stor og sterk og med en ukuelig evne til å vinne heder og ære på fotballbanen.»
Han var med og spilte på Odd-laget, og på hans initiativ ble klubbene mellom Drammen og Skien samlet til Vestfold Fotballkrets i 1906. Han var ha en selvskreven formann, og satt fram til 1908. Han syntes det var viktig at spillerne kjente reglene og «fair play». Derfor skrev han et hefte om «love og regler», samt et bilag med tittelen «En omtale af spillet”. Etter dette deltok han i debatter der han bl.a. introduserte norske betegnelser på spillerne og om hvordan enkelte regler skulle tolkes. Han ble den første formann i Telemark Idrettkrets.
Men på Skotfoss skjedde det også mye. I 1913 - 1916 bygde han bowligbane og tennisbane på Røråsen. Det ble bygget en Cricketbane også, som var en nasjonalsport fra England. På Skotfoss ble det kalt «Kroketten». I 1916 startet han Skotfoss turn & Idrettsforenings (S.T. & I. F.) friidrettsgruppe, og her ble Forvaldløpet, et terrengløp på 9 km, en årlig begivenhet. Det ble gjennomført under 1. verdenskrig og i mellomkrigstiden. Han stiftet også en tennisklubb på Skotfoss i 1916.
Men klasseskillet levde i beste velgående på den tida og det var stort skille mellom arbeidere og funksjonærer. Det ble satt opp et gjerde for å markere det, og tennisbanen var det bare funskjonærer og deres familier som fikk bruke. Arbeiderenes barn måtte stå på utsiden å se på. Dette varte til rundt 1950-åra.
I Odds klubbhus ble det avduket et maleri av ham. Den gangen ble han omtalt som mannen med det strenge alvorlige ansiktet og det store og gode hjertelag. Han ble i 1922 valgt inn i som økonomisk representant i Norges Olympiske komitè. I Norges Forballforbunds 25 års jubileumsskrift i 1927 ble han omtalt som «Skiensfotballens ledende navn» fra 1894 – 1910.
I tillegg satt han for Høyre i Solum herredstyre noen perioder.
Kontorsjefen døde i Oslo 8. juli 1929 og ble 56 år. Begravelsen 15. juli gikk fra Odds Turnhall og til Johannes Kirkegård. Turnhallen var fullsatt full av folk og det var enormt med blomster. Det ble omtalt både i Skotfoss Avis og Varden. Borgermester Sigurdsen holdt tale og forrettet ved graven, fullmektig Hagerup Knudsen la ned krans fra «Odd» med takk for over 40 års virke for foreningen, ordfører Tennefoss fra Solum kommune. Videre ble det lagt ned en krans fra Union Co. Ordfører Det ble lagt ned krans fra funksjonærene ved Skotfoss Bruk og Union Co., Skien, fra Odds Ballklubb, Norges Fotballforbund, Telemark Distriktslag for idrett. «Oddrane» fulgte til graven floromvunden fane.
Avdelingssjef Thorleif Nicolaysen, Paris, (Ludvig Forvalds nevø) takket på familiens vegne. Den gangen brukte de marsjaller, og her var det kjøpmann P. Johansen og driftsbestyrer på Skotfoss Bruk, H. Allum, Skotfoss.
Han ble gravlagt på Johannes kirkegård i familiegravstedet til familiene Nicolaysen og Forvald.
Debut: 17.06.1900
Siste kamp: 02.09.1900