Gustav Isaksen

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
16 0 0 1440 0 0 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
Privatkamp 9 0 0 810 0 0 0
Fotballstevne 2 0 0 180 0 0 0
NM 5 0 0 450 0 0 0

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
HISTORIKK

f.26.03.1883 i Gjerpen. Foreldrene var Ole og Anne Lovise Isaksen, bosatt i Blekebakken. I 1885 hadde de fire barn. I 1891 er faren død og moren og de fire barna bor litt lenger ned i Blekebakken.
Gift med Elise Katrine fra Skien. I 1905 får de sitt første barn og er da bosatt på søndre Brekkejordet.
I 1910 bodde de Øvregt. 132, som nok er den riktige adressen på Brekke, med tre barn. Gustav var da bokbindersvenn. De får et barn til i 1912 og et i 1916 og er da oppe i fem barn. Adressen, da minstemann Olav blir født i 1916, er Øvregt. 71.
Telemark Arbeiderblad 1931 Gustav Isaksen 50år
Det hendte for et par uker siden. En partifelle kom inn i redaksjonen og spurte: Er De oppmerksom på at Gustav Isaksen fyller 50 år i denne måneden. Det kan ikke være mulig, svarte vi. Han er da rene ungdommen å se til! Befinner han seg mellom 35 og 40 må det være toppen! Vår partifelle holdt imidlertid fast på sitt. Først da det rant oss i tankene at vi hadde vært med å feire hans sølvbryllup for 2-3 år siden følte vi oss overbevist om at det allikevel måtte være sant.
Joda, kirkeboken for Skien forteller at Gustav Isaksen er født den 26. mars 1883. Han er med andre ord et byens barn – og et halvt hundre år i går. Men årenes vekt bærer han ingen synlige tegn på. Både fysisk og psykisk personifiserer han det unge og håpefulle menneskelivet. De fleste partifeller i Telemarks byer og bygder kjenner Gustav Isaksen. Gjennom en rekke år har han deltatt aktivt både i den faglige og politiske bevegelse. Han hører til de lykkelige mennesker som kan gå opp i de saker og ting som han interesserer seg for og han forstår den kunst å gjøre godt arbeide. Å regne opp de tillitsverv som Isaksen har bekledt i årenes løp og de tillitsverv han innehar i dag skal vi ikke innlate oss på. Det får være tilstrekkelig å nevne at han p.t. er formann i Skiens bokbinderforening og medlem av sitt forbunds hovedstyre, at han er formann i styret for «Telemark Arbeiderblad», medlem av Skiens formannskap og bystyre, av skolestyret, fattigstyret, finanskomiteen m.m. Ved siden herav skjøtter han sitt arbeide som bokbinder hos bokhandler J.A. Krogh med usvekket interesse. I 33år har han arbeidet i denne bedrift og fikk for et par år siden medaljen for lang og tro tjeneste. I det siste år er han som så mange andre blitt rammet av arbeidsledigheten og har arbeidet på innskrenket tid.
Finnes der dem som er uenige med politikeren Gustav Isaksen finnes der neppe noen som har noe å utsette på mennesket. Han er nemlig et hjertemenneske og en idealist tvers igjennom. Der finnes få som tar seg så nær av at medmennesker har det vondt som han. «Telemark Arbeiderblad» gratulerer med dagen og ønsker at han må få leve minst 50 år til beste for den klasse hvis varme talsmann han er.
Han døde 14.04.1970 og er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien. I dødsannonsen er nevnt 6 barn Finn, Randi, Carl, Lisbeth, Olav og Berit, alle med ektefeller. Det er barnebarn og oldebarn.

Debut: 12.06.1902
Siste kamp: 04.09.1904