Finn Jacobsen

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
12 0 0 1080 0 0 0

Kamper for Odd 2

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
18 0 0 1620 0 0 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
Pokalkamp 2 0 0 180 0 0 0
Ligaen 4 0 0 360 0 0 0
Kretsserien 6 0 0 540 0 0 0

Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
Pokalserie 6 0 0 540 0 0 0
Kretsserien B 6 0 0 540 0 0 0
Kretsserien 6 0 0 540 0 0 0

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
Les mer om spiller
HISTORIKK

kallenavn "Lensmann", trolig etter faren.
1894
Finn døpt i Langesund 22.03.1894. Han er født 01.02.1894
Fullmektig Hedvin Andreas Jakobsen og Elise Gurine Hansen.
Bosted Langesund

1900 Folketelling
Bosatt i Duestien i Skien
Hedevin Andreas Jacobsen f.1861
Elise Gurine Jacobsen f.1865
Arthur Jacobsen f.1888
Kervel Hansen Jacobsen f.1891
Finn Jacobsen f.1894
En tjenestejente

1909
Finn Jacobsen konfirmert i Gjerpen kirke 03.10.
Født i Langesund og bosatt på Brekkejordet
Lensmann Hedevin Andreas Jacobsen og Elise f. Hansen


1910
Finn Jacobsen f.01.02.1894 i Langesund bor på Kringom i Gjerpen. Ugift Tekniker
De som er bosatt der er:
Hedevin Andreas Jacobsen f.1861, lensmann
Elisa Jacobsen f.1865 i Søgne, hustru
Arthur Jacobsen f.1888 Skien, sønn, kontorist
Kervel Jacobsen f.1891 Skien, sønn, stud.art.
Finn Jacobsen f.1894 Langesund, sønn, tekniker
Ernst Jacobsen f.1906 Skien, sønn

1917
Langesunds Blad 06.02.1917
Finn Jacobsen, Odd blir nr 4 i hopprennet i Nysteinbakken i klassen over 20 år

1917
KB Kristiansand
31.08 gifter Finn Jacobsen, Førstebetjent, lensmannsfullmektig, Skien f.01.02.1894 i Langesund seg med Nora Kaspara Møvig, hjemmeværende Renneville, f.11.04.1897 Kristiansand
Fedre: Lensmann Hedevin Andreas Jacobsen og Kjøpmann Oluf Nicolai Møvig

1918
Finn Jacobsen og Nora Kaspara Møvig får en datter, Julie Elise i Vestre Moland.
Bosted: Tingsaker. Julie Elise døpt 02.09.1919.

1920
Folketelling Vestre Moland.
Finn Jakobsen er bosatt på Øvre Tingsaker f.01.02.1894 i Langesund. Gårdbruker
Nora Caspara Jacobsen f.11.04.1897 i Kristiansand, husmor
Julie Elise Jacobsen f.31.12.1918 i Vestre Moland, datter
Videre bor det en innepike og en landbruksarbeider der

1922
Lillesands-posten 27.06.
Gårdbruker Finn Jacobsen på Øvre Tingsaker utnevnt til brannsjef i Vestre Moland

1930
Porsgrunns Dagblad 26.05
Lensmannsfullmektig Finn Jacobsen, Skien er innstilt som ny lensmann til Gjerpen og Siljan
Finn Jacobsen er 36 år gammel, sønn av forhenværende lensmann Jacobsen i Gjerpen, har middelskoleeksamen fra, eksamen fra Skiensfjordens mekaniske fagskole, Statens skogskole og Statens Politiskole. Finn Jacobsen har vært fullmektig hos sin far i flere år og er nå konstituert som lensmann. Han ble utnevnt. (Langesunds Blad 04.06)

1931
Varden 04.03
Lensmann Finn Jacobsen har kjøpt eiendommen Voje i Drangedal før han visste om han ville bli lensmann i Gjerpen. Han søker om å få slippe å flytte til Voje som han er forpliktet til ifølge konsesjonsbetingelsen.

1931 Menstadslaget
En av Norges mest kjente arbeidskonflikter. Lensmann Jacobsen var vitne i rettssaken og involvert i hendelsene. Han ble slått av en politikølle under tumultene, men kunne ikke fortelle om det var politi eller demonstranter som slo.

1931
Porsgrunds Dagblad 24.12.1931
Noen ord med lensmann Finn Jacobsen
Nå er det gamlelensmannens sønn, herr Finn Jacobsen, som er lensmann i Gjerpen. Og i ham har bygden fått en lensmann som nok vil holde de gode tradisjoner i akt og ære.
Vi spør lensmann Finn Jacobsen og hvorledes det forholder seg med kriminaliteten i Gjerpen nå.
«Det er atskillig bra i så henseende», svarer han. «Det er forresten atskillige anmeldelser for ulovlig jakt, ellers dreier det seg om mindre tyverier, ulovlig bilkjøring og drukkenskap osv.»
Dere har jo ikke meget av hjemmebrenning i deres distrikt?
«Nei, svært lite. Denne virksomheten har stadig avtatt, og i det siste år har vi bare hatt et eneste tilfelle av hjemmebrenning. «Gauking» er det heller ikke meget av. For et par år siden ryddet vi opp på et sted hvor der ble solgt ulovlig vin og øl, og siden har vi ikke hatt mer av den slags.»
Blir de ofte brydd med ærekrenkelser?
«Tja – disse forekommer jo, men de ender som oftest med forlik. For en tid siden var det meget med hytteinnbrudd, og det viste seg at det var de samme personene som hadde operert i de aller fleste tilfeller. Men nå har det bedret seg betydelig med den slags innbrudd.»
Har politiet noen spor å gå etter i barnedrapssaken, som det nylig var skrevet så mye om?
«Nei, der er det intet spor, men det arbeides med saken.»
Er det meget av tvangsauksjoner?
«Ja, i den senere tid har det økt med antallet av tvangsauksjoner over faste eiendommer. Branner har det vært mindre av enn før.»
Og drukkenskapsforseelser?
«Vi har nok en del arrestasjoner i forbindelse med fyll og den slags – her som andre steder. Men likevel må en si at edruelighetsforholdene stort sett er bra.»
Er det meget av omstreifere i Gjerpen nå?
«Nei, vi er lite brydd med den slags da det ikke er noen tilholdssteder for dem her i Gjerpen.»


1932
Varden 28.11
Lensmann Finn Jacobsen ble ved Skien Klubbselskaps 50 års jubileum utnevnt til ridder.

1936
Brevikposten 11.06
Lensmann Finn Jacobsen blir av fylkesrådet avskjediget fra stillingen som lensmann i Gjerpen på grunn av økonomiske misligheter.
Saken gikk over flere år og Jacobsen fikk støtte underveis av stortingsmenn, som ønsket at han skulle få beholde stillingen da han var svært avholdt av folket. Det handlet etter deres mening ikke om en forbrytelse, men en forseelse. De mente han burde få en sjanse på stramme betingelser. (Telemark Arbeiderblad 11.06.1936) Det endte likevel med avskjedigelse. Også kommunestyret i Siljan støttet lensmannen og viser til Jacobsens popularitet. (Telemark Arbeiderblad 18.06.1836). Det endte likevel med avskjedigelse.


Han er gravlagt 21.05.1948 på Vestre Gravlund i Oslo

Debut: 11.06.1911
Siste kamp: 11.07.1915