August Fredriksen

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
7 0 0 660 0 0 0

Kamper for Odd 2

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
8 0 0 720 0 0 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
NM 3 0 0 300 0 0 0
Kretsserien 4 0 0 360 0 0 0

Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
Treningskamp 2 0 0 180 0 0 0
Privatkamp 6 0 0 540 0 0 0

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
HISTORIKK

I 1891 bor August, 4 år gammel, sammen med foreldrene Anne Gurine og Jakob Fredriksen, begge fra Gjerpen og søsteren Sara f.1889 på Takstangen i Skien
1900: Strandveien 7. Nå er familien supplert med Maren, Anna, Hjalmar og Nelly. Far Thomas er død.
Det er trolig samme bolig i 1910. Adressen er da Strandgt. 401b. Adressen er også kjent som Strandveien 7. Enken Anne Fredriksen, syerske, bor sammen med sønnen August, som nå er møllearbeider, samt søsknene Sara f.1889, syerske, Anna f.1894, broren Jakob Hjalmar f.1897 og søsteren Nelly Otilie f.1899. Det fins også en søster Maren f.1892, som ikke er bosatt hjemme.
30.09.1911 gifter August seg med Inga Eriksen. Han er Møllearbeider. Hun er hjemmeværende datter fra Nordre Mæla.
I 1916 får August Fredriksen en sønn, Alf Schlambusch med Inga Eriksen, døpt i Skien kirke. De bor da i Vergesgt. (?)
I 1920 bor August Fredriksen på Mæla hustomt i Gjerpen. Kona Inga fra Gjerpen og barna Henry Ferdinand f.1912 og Alf Schlambusch f.1816. August er nå papirfabrikkarbeider.
Han bor på Mæla i 1947 og hadde trolig sin bolig der nesten hele sitt voksne liv.
Han dør i Skien 24.03.1972. I dødsannonsen tas det farvel med far, svigerfar, bestefar, oldefar, bror, svoger og onkel.
August Fredriksen, døde stille i dag, Mæla 24.03. Henry og Ruth, Alf og Ester, Øvrige familie. Begravelse fra Gjerpen 29.03.
Varden 04.04: August Fredriksen ble gravlagt på Gjerpen kirkegård under stor deltakelse. ....På båren var det en blomsterdekorasjon fra barn og svigerbarn. Det var signert krans fra barnebarn, fra Norsk Hydro, fra naboer og ellers flere familiekranser. Til toner fra Sibeliusmusikk ble kisten båret til kirkegården der sognepresten til slutt takket for deltakelsen.

Debut: 30.07.1909
Siste kamp: 26.09.1909