Arve Stokstad

Varden 05.12.1968:

Varden 23.03.1969 Odd 75år:

'