Arve Stokstad

Roller

1959: Styreleder Odds Ballklubb
1960: Styreleder Odds Ballklubb
1964: Styreleder Odds Ballklubb
1965: Varamann Odds Ballklubb
1969: Styreleder Odds Ballklubb
1970: Styreleder Odds Ballklubb t.o.m. 5/3
1970: F.o.m. 5/3 valgt Visepresident NFF
SIGNATUR