Andreas Skou

Roller

1914: Varamedlem styret
HISTORIKK

Andreas Skou er en yngre bror av Per Skou.

1893 Andreas Haraldsen Skau blir født i Skien 07.06. En måned senere blir han døpt i Skien kirke. Han er ved dåpen oppgitt med fødenavn Andreas Haraldsen. Skau dukker opp ved konfirmasjonen i 1909.
Foreldre er Skolelærer Christian Pedersen og Hustru Hella f. Haraldsen. De bor på Skottland.

1909 Andreas Haraldsen Skau blir konfirmert i Skien kirke 18.04.1909 Adressen er Duestien 565. Ved brorens Peders konfirmasjon i 1907 er adressen Aalls gate 565 og i folketellingen i 1910 er adressen Ivar Aasens fate 565. Husnummeret er det samme, men gatenavnet skifter. Det er trolig samme bolig hele tiden.
Foreldrene er lærer Christian Pedersen og hustru Hella Haraldsen. Der bruker altså Andreas morsnavnet som mellomnavn, mens han i 1910 bruker farsnavnet.

1910 Folketelling: Andreas Pedersen Skau er bosatt i Ivar Aasensgate 565 i Skien. Familien har både første og andre etasje i forhuset. De som bor der er
Kristian Pedersen f 1843 i Gjerpen, lærer i folkeskolen
Hella Pedersen, f.1853 i Gjerpen, lærer i folkeskolen
Ingeborg Katrine Pedersen f.1889 i Skien, ugift datter, lærer i folkeskolen
Andreas Pedersen Skau f.07.06.1893 i Skien, kontorist, Lundetangen bryggeri
Oskar Pedersen Mosfjeld f. 1896 i Skien, skolegutt
Samt ei tjenestejente på 18 år fra Holla.
I tillegg hadde han broren Peder f.1891

1913-1916 spiller Andreas Skou for Odd og blir Norgesmester i 1915!

1917 gifter Andreas Haraldsen Skau seg 13.10 i Frogner kirke i Kristiania med Jenny Marie Realfsen fra Solum. Han er bankbokholder fra Skien. Hun er bosatt på Moldhaugen f. i 1892m datter av skipsreder Nils Realfsen.

1918 blir Andreas Haraldsen Skau far til Ludvikke Emilie f. 09.08.1918 i Skien
Andreas Haraldsen Skau er Bankbokholder. Mor er hustru Jenny Marie f. Realfsen fra Solum
De bor i H. Hoels gate 3.

1949 dør banksjef Andreas Skou den 28.05 i Skien. Han er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Telemark Arbeiderblad 30.05:
Bankdirektør Andreas Skau, Skiens nye Sparebank, avgikk plutselig ved døden lørdag kveld. Han ble 56 år gammel. Sammen med noen venner var han lørdag kveld dratt på tur til en hytte i Gjerpen. Han falt død om på verandaen straks etter framkomsten til hytta.

I dødsannonsen tas det farvel med mann, far, svigerfar og bestefar. Hustruen Jenny Skou f. Realfsen står under med barna Lulla med Olav, Kristian med Gerd, Aase med Gunnar til slutt Nils. Han ble bisatt fra krematoriet fredag 03.06.

Aftenposten 31.05:
Bankdirektør Andreas Skou, Skien, er som kort meddelt i vårt aftennummer i går avgått ved døden. Han begynte som ung mann i Skiens Sparebank hvor han arbeidet i flere år. Da Skiens nye Sparebank ble opprettet, ble Skou ansatt som den administrerende direktør, en stilling han hadde til sin død og som han røktet med aldri sviktende pliktfølelse overfor banken og med stor elskverdighet overfor dens kunder.
Bankdirektør Skou var en pasjonert friluftsmann og i yngre år også ivrig sportsmann. Skou var styremedlem i Skien-Telemark Turistforening og hadde flere andre tillitsverv. Han var for tiden varamann til bystyret, valgt av Høyre.

Telemark Arbeiderblad 04.06: Bisettelse
Banksjef Andreas Skou´s bisettelse fant sted i Skiens Krematorium fredag under meget stor deltakelse. I det store blomstervell såes signerte kranser fra Skiens kommune, Norges Bank, Odds Ballklubb, Bakkens Skofabrikk A/S, Bøndernes Bank Telemarkskontor, Bø Sparebank, Hera Skofabrikk og Skiens Høyre.
Sørgehøytideligheten ble innledet med musikk av Åhlins trio, hvoretter prost Seip talte. På båren ble det lagt ned en rekke kranser, fra Skien nye Sparebanks Forstanderskap og styre ved kontorsjef Erling Johansen, fra personalet i banken ved bokholder Kjær, fra Skien-Telemark Turistforening ved lektor Ballestad, fra forsikringsselskapet Idun ved overrettssakfører Hauger, Oslo og fra Telemark Sparebankforening ved banksjef Aas.
Prost Seip forrettet jordfestelsen og avdødes sønn Kristian Skou takket til slutt for all utvist deltakelse. Marskalker var agent Kr. Hvidtsten og bankkasserer Karl Th. Gulseth.