Jonny Knutsen

Roller

1992: Vara.styret Odds Ballklubb
1993: Styremedlem Odds Ballklubb
1994: Styremedlem Odds Ballklubb
1994: Oppmann
1995: Oppmann
1996: Vara til styret Odds Ballklubb
1998: Lagleder
1999: Lagleder