Ole Larsen

Roller

2000: Styremedlem Odds Ballklubb
2001: Styremedlem Odds Ballklubb
2002: Styremedlem Odds Ballklubb
2003: Varemedlem styret Odds Ballklubb
2004: Varemedlem styret Odds Ballklubb
2005: Varemedlem styret Odds Ballklubb
2006: Varemedlem styret Odds Ballklubb
2007: Varemedlem styret Odds Ballklubb
2008: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2009: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2010: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2011: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2012: Fung. daglig leder Odds Ballklubb - 01.08.2012 til 31.12.2012
2012: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2013: Arrangements-/sikkerhetssjef
2014: Arrangements-/sikkerhetssjef
2015: Arrangements-/sikkerhetssjef
2016: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2017: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2018: Arrangement-/sikkerhetsansvarlig
2019: Sikkerhetsansvarlig
2020: Sikkerhetsansvarlig
2021: Sikkerhetsansvarlig