Ernst Trondsen

Roller

1970: Nestleder Odds Ballklubb f.o.m. 5/3
1976: Styremedlem Odds Ballklubb
1977: Styreleder Odds Ballklubb
1978: Styreleder Odds Ballklubb
1980: Varamedlem styret Odds Ballklubb
SIGNATUR