Kjell Johnsen

Roller

1985: Vara til styret Odds Ballklubb
1991: Varamedlem styret Odds Ballklubb