Steinar Thorstensen

Roller

1994: Styremedlem Odds Ballklubb
1995: Varemedlem styret Odds Ballklubb
1996: Vara til styret Odds Ballklubb
1997: Styremedlem Odds Ballklubb
1998: Markedsjef
1999: Daglig leder Grenland Fotball ASA
SIGNATUR