John Johansen

Roller

1929: Styremedlem Odds Ballklubb
1946: Styreleder Odds Ballklubb
1950: Nestleder Odds Ballklubb
1952: Nestleder styret Odds Ballklubb