Rolf Holmberg

Roller

1952: Oppmann
1953: Oppmann
1954: Styreleder Odds Ballklubb
1955: Styreleder Odds Ballklubb
1956: Styreleder Odds Ballklubb
1957: Styreleder Odds Ballklubb
1958: Styreleder Odds Ballklubb
1961: Oppmann
1965: Styremedlem Odds Ballklubb
SIGNATUR
HISTORIKK

Fullt navn. Rolf Johan Aas Holmberg
0000-1933: Gjøa, Oslo til september 33
1933-1940: Odd
1945-1946: Moss
1946-1947: Odd - til Odd i mai 1946
Han spilte 25 landskamper i ubrutt rekkefølge og fikk "Gullklokke".
Var en del av "Bronselaget".
Han var kjent for kjempekondisjon og et utrolig hardt skudd.
I 1969 ble han tildelt Odds hederstegn og utnevnt til æresmedlem.
I ungdommen var han et stort skøytetalent i Herkules.
Han døde 05.07.1979 i Skien