Kjell Olsen

Roller

1964: Kasserer
1965: Kasserer Odds Ballklubb
1969: Styremedlem
1971: Viseformann Odds Ballklubb
1972: Viseformann Odds Ballklubb
SIGNATUR