Rolf Rollefsen

Roller

1932: Formann i sportsutvalg
1946: Oppmann
1950: Styremedlem Odds Ballklubb
1951: Styreleder Odds Ballklubb
HISTORIKK

Fullt navn: Rolf Hallvard Nikolaus Rollefsen.
Han var oppmann i Odd BK i 1931 og 1946 og formann 1951, Videre var han formann i ODD IF 1964-68 og mottok foreningens høyeste utmerkelse, Fortjenestemedaljen som den 34. i rekken i 1973.