Karianne Resare

Roller

2021: Styreleder Odds BK Kvinner