Guttorm Hol

Roller

1904: Styremedlem Odds Ballklubb
1910: Viseformann
1911: Styreleder Odds Ballklubb
1912: styremedlem
1913: Oppmann
1914: Formann sportsutvalget
1914: Medlem styret
1915: Formann sportsutvalget
1916: Formann sportsutvalget
1917: styremedlem
1918: Styremedlem
1919: Styremedlem
SIGNATUR
HISTORIKK

Half: GUTTORM HOL
Han ble født 01.07.1878 i Kristiania. Familien bodde i Skistredet 11 i Skien. Guttorm var 5 år eldre enn sin bror Peter, som siden skulle bli kanskje den største idrettsmann Odd har fostret. Faren Jon var fra Nord Odal og moren Karen fra Nes på Romerike. Jon Hol var stadsingeniør og branndirektør i Skien. I 1900 var Guttorm assistent hos sin far.
Guttorm gifter seg med Charlotte Augusta Amalie Struve fra Skien. De blir viet i Oslo Domkirke 10.07.1906. De bosetter seg i Lundegt. 86b. I 1910 bor de der med datteren Edle. Guttorm er da assistent ved Skiens ingeniør & brandvæsen.
Telemarksgt. 12 er adressen deres i 1920. Guttorm har steget i gradene til avdelingsingeniør samme sted. Han følger i farens fotspor.