Gustav Ferdinand Christensen

Roller

1895: Styreformann Odds Ballklubb
1902: Styreleder Odds Ballklubb
1903: Styreleder Odds Ballklubb
1904: Styreleder Odds Ballklubb
1905: Styreleder Odds Ballklubb
1906: Styreleder Odds Ballklubb
1907: Styreleder Odds Ballklubb
SIGNATUR
HISTORIKK

Back: GUSTAV FERDINAND CHRISTENSEN, alltid kalt tannlege Christensen.
Han ble født i Skien 07.07.1857. Tannlege med kontor på Torvet i Skien og bodde i Telemarksgaten 9b med sin danske kone Marie Christine f. Petersen fra København og 7 barn. De giftet seg 12.10.1881.
Han delte fornavn med sin far og sin eldste sønn, Gustav Ferdinand. Hans far kom fra Christiania og var barberer i Skien. Moren Susanne kom fra Kongsberg. Familien bodde i samme bygning som den kjente redaktør Herman Bagger.
Den store familien hindret han ikke i å bli en helt sentral skikkelse i Odd. Han var forturner, instruktør og dommer i turn. Han var styremedlem i Skigruppa i Odd, var med å starte opp friidretten og ikke minst helt sentral i fotballgruppa. 43 år gammel spilte han selv i forsvaret i denne første sesongen etter «nystarten» av Odds fotballgruppe, var formann i gruppa og sentral lagleder i flere år. Tannlege Christensen er en av Odds store profiler. De første årene i fotballgruppa er det bare Ludvig Forvald, som matcher han.
I 1920 bor han i Grubbe Terrasse i Telemarksgaten sammen med hustru Marie Kristine. De har 8 barn hvorav 6 i live. Barna er flyttet hjemmefra, men de huser en skoleelev på 12 år fra Porsgrunn. I huset bor også en kvinnelig tannlege, 26 år fra Hokksund. Hun jobber som assistent på Skien skoletannklinikk. Der bor også en 19 år gammel kvinne fra Holla, som tjenestepike hos tannlegen.
Han var formann i Odds BK i flere år. Ved NM-seieren i 1904 var han lagleder. Da skriver Jarlsberg og Larviks Amtstidende om han: «Hr Christensen er nu ca 50 Aar, men deltager endnu med Liv og Lyst i Fodboldspillet, og det er ikke mere enn 2 Aar siden han var Medlem av Matchpartiet».
Han døde i 20.04.1928, 71 år gammel med bopel på Torvet i Skien.
TANDLÆGE CHRISTENSEN, mannen «uten fornavn» ble løftet fram ved flere anledninger. Han ble alltid omtalt som tannlege Christensen. 15.05 har Norsk Idrætsblad en artikkel om idretten i Skien og Porsgrunn. Her siterer vi avsnittet om tannlegen:
«Et medlem, «Odderne» i første række skylder tak for foreningens trivsel og kraftige existens, er hr. tandlæge Christensen, som paa grund af levende begeistring for idrætssagen, stadig og utrættelig er sjælen i hele leiren. Han er en av de faa, der tilfulde forstaar at vække og vedligeholde interessen hos medlemmerne – alle mand – og for alt vedkommende idræt. Trods sine ca 45 aar er han aktiv i al idræt og et levende billede paa sundheden selv.»
Også jubileumsboka til NFF, 75 Norske Fotballår 1902-1977 skriver om «Tandlægen» Gustav Ferdinand Christensen, tannlege i Skien, men hans tittel ble i virkeligheten hans navn blant venner og idrettskamerater. Så tidlig som i 1872 kom «Tandlægen» med i idrettsarbeidet, noe han fortsatte med til sin død i 1929. Han var med på så mange og meget, forturner, med i styret for skiklubben, interessert i friidrett og ivrig på treningen sammen med sine fotballgutter. Han var formann i Odd i fotballglansårene 1902-1908, en jovial leder som avtvang respekt. Økonomien rettet han også opp ved å sette fruene i gang med markeder og basarer. Liten og undersetsig, men kraftig, alltid med turnlue på hodet, var han et markert trekk i Skiens bybilde og på fotballbanen: Når «Tandlægen» hevet paraplyen, var det ensbetydende med en feltherres ordre til sine tropper: - Full fart og topp innsats! Om spillerne slurvet litt med tempoet og konsentrasjonen ble noe nedsatt, ildnet «Tandlægen» sine spillere til dåd. Paraplyen i været var signalet, spillerne – fulle av respekt overfor sin leder – satset lojalt sine krefter.
Gustav Ferdinand Christensen døde i Skien 20.04.1928 og ble begravet 25.04. Telemark Arbeiderblad skriver:
Tannlege Christensens begravelse fant sted igaar under stor deltagelse. Høitideligheten foregikk i Turnhallen som var vakkert dekorert. Marskalker var kontorchef Seeberg, Ulefoss og agent Smebye. Det ble nedlagt en mengde kranser, bl.a. fra Odd ved Bredo Henriksen, fra Telemark Tannlegeforening og Norsk Tannlegeforening ved tannlege Paulsen, fra Telemark Jeger- og Fiskerforening ved ligningschef Wærstad, fra Turistforeningen ved grosserer Berthelsen og en rekke andre.
Pastor Sandberg forrettet i Turnhallen og ved graven. Kisten ble båret av avdødes turnkamerater.