Gaute Larsen

Roller

2005: Hovedtrener delt m/Arne Sandstø
2006: Hovedtrener delt m/Arne Sandstø
2007: Hovedtrener til 28.09. delt med Arne Sandstø