Paul Riis

Roller

1904: Styremedlem Odds Ballklubb
HISTORIKK

Han ble født i 24.07.1875 og var sønn av kjøpmann Otto Riis og hustru Mina. Egentlig het han Paulus. Faren var i 1885 skipsfører og de bodde på hjørnet av Kongensgt. Og Dronningensgt i Skien. I 1891 bodde familien i Telemarksgt. 3. I 1900 hadde faren jernvareforretning i Skien og de bodde da på søndre Mæla. Der bodde også Paul 25 år gammel. Paul er da handelsbetjent i farens forretning. Paul eller Paulus har fire søsken, deriblant tre eldre brødre, Ole, Thomas og Lars.
Han giftet seg i oktober 1906 med Sigrid Nikola Nordahl fra Kristiansand. Vielsen skjedde i Oslo Domkirke.
I 1910 bor han i Odensgt. 8 i Kristiania med kone og datteren Edle, som da er 1 år. Paulus er handelsreisende i papirbransjen.