Erik Holmberg

Roller

1985: Varamedlem styret Odds Ballklubb
1986: Styreleder Odds Ballklubb
1987: Styreleder Odds Ballklubb
1988: Styreleder Odds Ballklubb
1989: Styreleder Odds Ballklubb
1991: Nestleder Odds Ballklubb
1992: Styreleder Odds Ballklubb
1993: Styreleder Odds Ballklubb
1994: Styreleder Odds Ballklubb
1995: Styreleder Odds Ballklubb
1996: Styreleder Odds Ballklubb
1997: Styreleder Odds Ballklubb
1998: Styreleder Odds Ballklubb
1999: Styreleder Odds Ballklubb
2000: Styreleder Odds Ballklubb
2001: Styreleder Odds Ballklubb
2002: Styreleder Odds Ballklubb
SIGNATUR
HISTORIKK

Æresmedlem Odds Ballklubb