Bertel Ulriksen

Roller

1959: Varamann til styret
SIGNATUR
HISTORIKK

Fullt navn: Bertel Schrøder Ulriksen
1914-1918: Odds ungdomslag
1919-1920: Strong, Oslo
1921-1928: Odd
1929-1929: Gjøa, Oslo
1930-1930: Odd
1932-1934: Odd
1924 trener i 5 uker på Tynset
1925 trener 1mnd i Vard, Haugesund
Norgesmester 1922, 1924 og 1926.
Kjent for sin store skuddstyrke.
Han var materialforvalter i bergverksindustrien, bl.a på Søve og Ulefoss.
I 1969 mottok han Odds hederstegn.
I 1926 mottok han en egen pokal for sin treningsiver.
Han døde 25.02.1977 i Skien