Inger Johanne Skaadel

Roller

2023: Varamedlem til styret Odds BK
2024: Varamedlem styre