Ivar Holand

Roller

1987: Markedssjef Odds Ballklubb
1988: Markedsjef Odds Ballklubb
1989: Ass. trener ca 30 % stilling
1989: Markedsjef ca 70 % stilling
1992: Fullt ansatt marked
1993: Markedsansvarlig Odds Ballklubb
1994: Daglig leder Odds Ballklubb
1995: Daglig leder Odds Ballklubb
1996: Markedsansvarlig Odds Ballklubb
1997: Vara til styret Odds Ballklubb
1998: Varemedlem styret Odds Ballklubb