Josef Stålhane

Roller

1912: viseformann
1913: Revisor
1916: Styreleder Odds Ballklubb
1917: Styreleder Odds Ballklubb
1918: Styreleder Odds Ballklubb
1919: Styreleder Odds Ballklubb