Ivar Varden

Roller

1972: Hovedtrener
1973: Hovedtrener
1974: Oppmann Odds Ballklubb
1979: Oppmann Odds Ballklubb
1993: Styremedlem Odds Ballklubb
1994: Nestleder Odds Ballklubb
1994: Oppmann
1995: Styremedlem Odds Ballklubb
1995: Oppmann
1998: Varemedlem styret Odds Ballklubb
SIGNATUR
HISTORIKK

0000-1969: Odd
1972-1973: Trener Odd