Terje Abrahamsen

Roller

2020: Keepertrener fra oktober
2021: Keepertrener
2022: Keeper trener
HISTORIKK

1999-1999: Pors
2003-2003: Odd