Kjell Skau

Roller

1971: Styrelemedlem Odds Ballklubb
1972: Styremedlem Odds Ballklubb
1975: Varamedlem styret Odds Ballklubb
1976: Varamedlem styret Odds Ballklubb
HISTORIKK

1959-1970: Odd