Henry Reinholt

Roller

1912: visekaptein
1913: Varamedlem sportsutvalget
1919: Styremedlem
HISTORIKK

1909-1918: Odd
Norgesmester 1913 og 1915
Henry Reinholt er onkel til Kjell Reinholt
1890: Henry er nettopp født i denne folketellingen og bor sammen med foreldrene Kristen og Inger Thalie i Oscarsgate eller Fargaten, som det også kalles.
Ved dåpen i Skien kirke 23.03. oppgis Blegebakken som adresse. Mors pikenavn er Torstensen.
1900: Familien bor i Oscarsgate 14 i Skien. Far er Kristen Olsen fra Skien og mor, Inger Thalia Olsen fra Solum. Henry har søsknene Benny Elise f.1892 og Hans f.1898. Brødrene kalles Reinholt Olsen.
I 1905 blir han ansatt hos bokhandler Erik St. Nilssen. Han mottar erkjennelse for 25 års ansettelse i 1930.
1910: Henry bort fortsatt hjemme hos foreldrene Kristen og Thalie. Faren er kassearbeider på Skotfoss papirfabrikk, mor er husmor. Henry bokbinderlærling. Benny og Hans bor også hjemme.
1914: 09.03. gifter Henry Reinholt Olsen, bokbinder, Skien seg med Inga Kristiane Engebretsen, Telefonistinne fra Skien.
og litt senere samme år får de sønnen Finn Reinholt, som døpes i Skien kirke. Henry er bokbinder, bosatt på Brekkejordet med konen Inga Kristiane f. Engebretsen
1918: Henry er far til sønnen Thor Kristen . Mor er Inga Kristiane Ingebretsen og de er bosatt i Frognerveien 14. Han er kalt Henry Reinholt Olsen.
Henry ble bokbinder.
I 1919 blir han styremedlem i Odd. Han blir senere også formann i styret.
I 1929 er han sekretær i De grafiske fags gruppe for Skiensfjorden. Han representerte Skien Bokbinderforening.
I 1944 ble han oppnevnt i prøvenemd for bokbindere i Skien Håndverkerforening. I 1950 er han varamann i samme oppnevnt av Skien kommune.
Han var styremedlem i Erik St. Nilssens Boktrykkeri og bokbinderi A/S i 1948
I 1945 er han formann i Norsk Bokbinder og Kartonasje-arbeiderforbund.
Han mottar Kongens Fortjenestemedalje i 1955. Han er da bokbindermester.
I 1959 kjøper han ut sine søsken i eiendommen Oscarsgate 19. I 1969 selger han den videre til sønnene Finn og Tor.
1970: Porsgrund Dagblad: Henry Reinholt, Oscarsgate 19, Skien fyller 80 år i dag. I unge år var han Norgesmester i fotball på Odds lag i 1913 og 1915. Reinholt har hatt mange års virke ved Union Co.
I 1978 dør sønnen Tor 20.august. Henry overlevde han med to år.
1980 Varden Dødsannonse: Henry Reinholt døde i dag, Skien 01.02. Finn og Gunvor, avdød og Gudrun, Barnebarn og oldebarn
Begravelse fra Nordre Gravlund fredag 08.02.